Vishay

www.vishay.com
Vishay

Order No.:

 24S3460

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 34,048 pcs.
5.47 € *
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0547 €
500 pcs.
0.0381 €
2500 pcs.
0.0309 €
10000 pcs.
0.0250 €
20000 pcs.
0.0202 €

Order No.:

 15E585

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 7,049 pcs.
3.21 € *
Show 123 variants
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0321 €
500 pcs.
0.0286 €
1000 pcs.
0.0262 €
5000 pcs.
0.0226 €
10000 pcs.
0.0214 €

Order No.:

 67E856

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 369 pcs.
17.55 € *
Show 7 variants
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
17.5525 €
10 pcs.
11.2931 €
20 pcs.
10.2935 €
50 pcs.
9.6866 €
200 pcs.
9.3653 €

Order No.:

 07E820

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 9,000 pcs.
2.02 € *
Show 79 variants
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0202 €
500 pcs.
0.0178 €
1000 pcs.
0.0167 €
5000 pcs.
0.0155 €
10000 pcs.
0.0143 €

Order No.:

 14E585

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 3,100 pcs.
3.45 € *
Show 108 variants
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0345 €
500 pcs.
0.0309 €
1000 pcs.
0.0286 €
5000 pcs.
0.0262 €
10000 pcs.
0.0226 €

Order No.:

 11D325

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 138 pcs.
5.82 € *
Show 6 variants
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
5.8191 €
5 pcs.
5.2360 €
25 pcs.
4.9385 €
75 pcs.
4.6767 €
150 pcs.
4.5101 €

Order No.:

 68S3728

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 28 pcs.
Next delivery: 2,000 pcs. on 2023-02-16
4.52 € *
Show 3 variants
*incl. VAT plus shipping costs
10 pcs.
0.4522 €
50 pcs.
0.3451 €
250 pcs.
0.2868 €
1000 pcs.
0.2547 €
2000 pcs.
0.2285 €

Order No.:

 06E616

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 1,495 pcs.
2.74 € *
Show 55 variants
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0274 €
500 pcs.
0.0250 €
1000 pcs.
0.0214 €
3000 pcs.
0.0202 €
6000 pcs.
0.0178 €

Recent Products by Vishay

Order No.:

 54S1027

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 1,208 pcs.
1.33 € *
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
1.3328 €

Order No.:

 08E1041

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 15,800 pcs.
3.45 € *
*incl. VAT plus shipping costs
100 pcs.
0.0345 €
500 pcs.
0.0309 €
1000 pcs.
0.0286 €
5000 pcs.
0.0262 €
10000 pcs.
0.0226 €

Order No.:

 04S9449

Manufacturer:

 Vishay

 

Currently not in stock, we will order for you
0.00 € *
Show 2 variants
*incl. VAT plus shipping costs
3 pcs.
1.8921 €
15 pcs.
1.6898 €
100 pcs.
1.5113 €
400 pcs.
1.3804 €
800 pcs.
1.2614 €

Order No.:

 08D0362

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 6 pcs.
173.60 € *
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
173.5972 €
2 pcs.
169.1466 €

Order No.:

 04E8942

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 1,790 pcs.
0.11 € *
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
0.1119 €
500 pcs.
0.0726 €

Order No.:

 04E6466

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 1,000 pcs.
6.19 € *
*incl. VAT plus shipping costs
20 pcs.
0.3094 €
100 pcs.
0.2083 €
500 pcs.
0.1618 €
1000 pcs.
0.1380 €

Order No.:

 04E6369

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 1,000 pcs.
0.04 € *
Show 30 variants
*incl. VAT plus shipping costs
1 pcs.
0.0417 €

Order No.:

 04E5696

Manufacturer:

 Vishay

 

Available: 5,000 pcs.
1,178.10 € *
*incl. VAT plus shipping costs
5000 pcs.
0.2356 €

All Categories by Vishay